FINN-POWER E5

CNC Ponsen is een kosteneffectieve manier van het maken van onderdelen uit plaatwerk. Een CNC pons heeft een lagere bedrijfskost dan lasers en ze gebruiken veel minder electrische energie (noch hebben zij behoefte aan verschillende snij-gassen). Het is ook waar dat een laser machine niet kan concurreren met de snelheid van het produceren van een groot aantal soortgelijke gaten of sleuven op een ponsmachine.

CNC Punching is a cost effective way of making components out of sheet metal. CNC Punching machines have lower capital cost than lasers and they do not use electric power to nearly the same extent (nor do they have the need for various cutting gases). It is also true that no laser machine can compete with punching in the speed of producing a large number of similar holes or slots.

Poinçonnage CNC est un moyen rentable de fabrication de composants en tôle. Machines CNC de poinçonnage ont coûté en capital plus faible que les lasers et ils n’utilisent pas d’énergie électrique à peu près la même mesure (et ils n’ont pas les besoins en gaz de coupe différentes). Il est également vrai qu’aucune machine laser peut rivaliser avec perforation de la vitesse de production d’un grand nombre de trous ou de fentes semblables.


BYSTRONIC XPERT 150

Onze CNC Plooibanken bieden veelzijdigheid en een variabele hoeveelheid, dit zorgt ervoor dat elke hoek consistent en accuraat is.
Deze nauwkeurigheid in combinatie met de precisie van waterjet gesneden stukken en de snelheid van ponsen, betekent dat wij uitstekend in staat grote en precieze volumes te leveren.

Our CNC Bending presses offer versatility and a variable volume, this ensures every bend is consistent and accurate.
This accuracy combined with the precision from waterjet cut components and the speed from punching, means we are highly capable of large volume fabrication.

Nos Presses plieuses CNC offre une polyvalence et un volume variable, ce qui assure chaque virage est cohérente et précise.
Cette précision alliée à la précision de coupe au jet d’eau à partir de composants et de la vitesse de poinçonnage, signifie que nous sommes parfaitement capables de fabrication de grand volume.


FLOW WMC2

Er zijn vrijwel geen grenzen aan wat waterjets kunnen snijden, metaal, steen, kunststoffen, composieten, glas, keramiek, rubber en nog veel meer. Snijden met een waterstraal laat een gladde, gezandstraalde rand, met vrijwel geen braam, waardoor afwerkingstappen kunnen overgeslaan worden. Aangezien er geen warmte wordt gebruikt is er geen verharding, geen verbranding, en geen veranderingen in de eigenschappen van de grondstof.
Wij snijden met het kwaliteit snijzand van Kuhmichel op onze machine.

There are virtually no limits to what waterjets can cut, metal, stone, plastics, composites, glass, ceramics, rubber and more. Cutting with a waterjet leaves a smooth, sandblasted edge, with virtually no burr, eliminating finsihing steps. Since no heat is used there is no hardening, no burning, and no property changes.
We use the quality garnet by Kuhmichel on our machine.

Il n’y a pratiquement pas de limite à ce qui peut réduire les jets d’eau, le métal, la pierre, les matières plastiques, les composites, le verre, la céramique, le caoutchouc, etc. Découpe au jet d’eau laisse une surface lisse, bord sablé, avec pratiquement aucune bavure, éliminant les étapes finsihing. Depuis le chauffage n’est pas utilisé, il n’ya pas de durcissement, pas de combustion, et aucun changement de propriété.
Nous coupé avec le sable qualité de coupe Kuhmichel sur notre machine.


BYSTRONIC BYSTAR 4.4 kW

Het lasersnijden zorgt voor een zeer fijne snede en weinig materiaalverlies. De warmte-beïnvloede zone is daardoor erg klein. Met het lasersnijden kunnen zonder problemen complexe contouren gesneden worden aan hoge snelheden.

Our CNC Bending presses offer versatility and a variable volume, this ensures every bend is consistent and accurate.
This accuracy combined with the precision from waterjet cut components and the speed from punching, means we are highly capable of large volume fabrication.

Nos Presses plieuses CNC offre une polyvalence et un volume variable, ce qui assure chaque virage est cohérente et précise.
Cette précision alliée à la précision de coupe au jet d’eau à partir de composants et de la vitesse de poinçonnage, signifie que nous sommes parfaitement capables de fabrication de grand volume.