N.V. Samoy werd opgericht door de Heren Gerard en Arthur Samoy uit Izegem. Aanvankelijk werd het bedrijf opgericht in 1951 als een metaalconstructiebedrijf.

In 1963 werd er gestart met het maken van braadspitten die door derden werden verkocht. De toestellen bouwden een gerenomeerde naam op in de markt. De stevigheid en duurzaamheid van de gebruikte materialen was en is nog steeds één van de sterke punten van deze spitten.

De firma werd in 1986 verder gezet door Dhr. Dirk Samoy. Sinds 15 februari 1999 is de merknaam veranderd in “ISABEL GRILLS” en de verkoop van de braadspitten gebeurt nu rechtstreeks via de eigen firma.
br>Naast braadspitten hebben we ons nu ook toegelegd op andere markten zoals warmhoudtafels, rekken, tafels, barbecues…

Vandaag is NV Samoy een metaalbedrijf die op alle markten thuis is met een modern machinepark.

Samoy NV was founded by Gerard and Arthur Samoy from Izegem. Initially the company was founded in 1951 as a metal constructions company.

In 1963 we started making roasting spits sold by third parties. The devices built a reputable name on the market. The strength and durability of the materials used was and still is one of the strengths of the spits.

In 1986 the company was continued by Mr. Dirk Samoy. Since 15 February 1999 the brand name changed to “ISABEL GRILLS” and selling the spits is now done directly through our company.

Besides spits, we now also focuse on other markets such as hot tables, racks, tables, barbecues…

Today NV Samoy is home on all markets in metal construction with a modern machinepark.

Samoy SA a été fondée par Gérard et Arthur Samoy d’Izegem. Initialement, la société a été fondée en 1951 comme une société constructions métalliques.

En 1963, nous avons commencé à faire des rôtissoire vendus par des tiers. Les appareils construit un nom digne de confiance sur le marché. La résistance et la durabilité des matériaux utilisés a été et est encore l’un des points forts de la crache.

En 1986, la société a été poursuivie par M. Dirk Samoy. Depuis le 15 Février 1999, la marque a changé de “GRILLES ISABEL” et la vente des rôtissoire se fait maintenant directement par notre société.

Outre crache, nous avons maintenant également focuse sur d’autres marchés tels que les tables chaudes, étagères, tables, barbecues…

Aujourd’hui NV Samoy est à la maison sur tous les marchés de la construction métallique avec un machinepark moderne.